سنتوزا و دنياي زير آب

اطلاعاتی مختصر درباره  سنتوزا و دنیای زیر آب شهر سنگاپور در این مجموعه می توان با تله کابین به سمت سنتوزا حرکت کرد و منظره با شکوه آسمان سنگاپور و بندر تجاری جهانی سنگاپور را از چشم پرندگان مشاهده کرد. هنگام ورود تصاویری که نمایانگر…