واحد پول تایلند

واحد پول تایلند بات (Baht) نام دارد و هر بات به 100 ساتانگ (Satang) تقسیم می شود که پول رایج در تایلند است و مردم تایلند با این واحد پولی با یکدیگر داد و ستد می کنند .

اسکناس های رایج در کشور تایلند شامل 1000 بات (خاکستری)، 500 بات (بنفش)، 100 بات (قرمز)، 50 بات (آبی)، 20 بات (سبز) و 10 بات (قهوه ای) هستند که با سفر به این کشور می توان از آنها استفاده نمود. بر روی تمامی اسکناس ها تصویر پادشاه کنونی تایلند بهمراه نشانهای سلطنتی و اماکن مقدس چاپ شده است

واحد پول تایلند،بات واحد پول تایلندimagesه