معبد چای منگکول

معبد چای منگکول قطب بسیاری از رویدادهای فرهنگی و مذهبی در پاتایا است و یک معبد سلطنتی بزرگ در انتهای جاده جنوبی پاتایا می باشد. این ساختمان های عجیب غریب و رنگارنگ ، در میان محترم ترین تصاویر و یک مجسمه بودای ایستاده در میان خرابه های 350 ساله در آیوتایا قرار دارد ؛ فضای پارکینگ گسترده ، محل برپایی یک بازار شلوغ در روزهای خاص است ، که یک مرکز خرید بزرگ و جاذبه فرهنگی می باشد. بازدیدکنندگان خارجی در جشن تعطیلات بودا که در سرتاسر سال وجود دارد و بهترین راه برای تجربه فرهنگ جذاب بودایی می باشد شرکت می کنند.