معبد حقیقت پاتایا

معبد حقیقت ( sanctuary of truth ) معبدی در پاتایای تایلند است که تماما از چوب ساخته شده است که درون آن پراز مجسمه هایی با موتیف های آیین های بودایی و هندو است. بلندای ساختمان به 105 متر می رسد و هنرهای بصری معاصر را در خود نشان می دهد که تم هایی مذهبی دارند. ایده ی این پروژه در 1981 شکل گفته است و طبق برنامه ریزی این معبد تا سال 2050 تکمیل خواهد شد.

 

 5fa21cd9e0d2531a2f1dfdffbab46f70_Generic 529 moghadaskhane2 The-Sanctuary-of-Truth-Pattaya-8