پلاژ گوورجین کوش آداسی Guvercin Beach Kusadasi

در قرن نوزده و در هنگام قیام مورا از طرف عثمانی‌ها بعنوان کلانتری و جهت مقابله با تهاجمات احتمالی از جزیره‌ها ساخته شده است

 پلاژ گوورجین دارای یک ساحل خصوصی و کافه میباشد که اقامت در این پلاژ یکی از تفریحات در کوش آداسی و از بهترین تفریحات ترکیه است. همچنین چشم اندازی وسیع از سراسر خلیج و بندر کوش آداسی دارد. سواحل عمومی در پشت این شبه جزیره وجود دارد که به سمت دریا باز است. این پلاژ مناسب آفتاب گرفتن، شنا کردن میباشد که یکی دیگر از تفریحات کوش آداسی ترکیه به شمار میرود.