آخرین خبرها
شهر سوخته بانکوک

شهر سوخته بانکوک

شهر تاريخي آيوتايا شهر تاريخي است که بیش از ۴ قرن پايتخت تايلند محسوب می شد، این شهر از بناهاي تاريخي اين کشور است که علاوه بر مرکزیت تمدن آسياي جنوب شرقی در زمان خود یکی از بزرگترين شهرهاي دنيا به شمار می آمد. پادشاهان بسیاری در این شهر حکومت کردند.،این شهر تا مدتها در اوج قدرت و ثروت قرار داشت. اما اکنون فقط معبدهای تخریب شده ای در آن به چشم میخورد.این شهر در لیست جهانی یونسکو ثبت شده است.این شهر که در ۸۰ کیلومتری بانکوک قرار دارد سابقا بیش از ۴۰۰ معبد را در خود جای داده بود.