مراسم وجشن های بالی

جشنواره کایت بالی

جشنواره کایت بالی در کشور اندونزی , جشنواره بین المللی است که هر ساله در padang galak در ساحل Sanut برگزار می شود. کایت های بزرگ سنتی که

تقریبا با عرض ۴ متر و طول ۱۰ متر ساخته شده و با پرواز در آسمان به رقابت می پردازند .

به اعتقاد مردم بالی این کایت ها در آسمان به پرواز در می آیندکه به خدای هندوها پیغام دهند تا محصولات کشاورزی آنها زیادترشود.

Bebean به شکل ماهی , Janggan به شکل پرنده و Pecukan به شکل برگ , سه کایت سنتی هستند که در آسمان به پرواز درمی آیند. در این مسابقه تیم ها به

صورت ۱۰ نفره هستند.

البته تنوع کایت ها بسیار زیاد است و رنگ های سنتی که در ساخت کایت ها به کار میرود اغلب قرمز ,سیاه و سفید است .

در فصل خشک June تا Augest که وزش باددر اندونزی از شرق به غرب است , مناسب ترین زمان برای جشنواره است که توریست های زیادی جذب جشنواره بالی

می شوند و کوچک و بزرگ در شالیزارها ی خالی تماشاگر آسمان رنگی پر از کا یت های زیباهستند و همراه این باور وجوددارد که کایت های بالی پیام رسان افزایش

محصول و بارندگی است.

Print Friendly, PDF & Email