غواصی در بالی

دنیای شکفت انگیز زیرآب

قرارگرفتن بالی در میانه گستره نامحدود دو اقیانوس هند و آرام که بیش از ۳۵ درصد از کل مناطق مرجانی جهان را در خود پوشش داده اندباعث ایجاد یکی از زیباترین

غنی ترین و پرطرفدارترین نقاط غواصی جهان درجزیره بالی گردیده است .

وجود انواع بیشماری از ماهیان رنگارنگ پستانداران دریائی ودنیای مهیج و شگفت انگیز زیرآب که بیش از نیمی از آن هنوز کشف نشده است هر غواص یا مشتاق غواصی

را به سوی خود فرامی خواند.غواصان از سراسر جهان از مبتدی تا ماهر هر کدام در آبهای جزیره بالی تجربه جدیدی را کسب خواهد نمود.

اندونزی متشکل است از ۱۷۰۰۰ جزیره که از این تعداد ۶۰۰۰ جزیره مسکونی است , این جزایر ۱۵ درصد از کل پوشش مرجانی جهان را دربر گرفته اند.

بنابراین اگر این کشور را با دیگر مناطق مساعد غواصی جهان مقایسه نماییم در خواهیم یافت که اندونزی با دارا بودن بیش از ۴۰۰۰ گونه از آبزیان صدرنشین ,دریای سرخ

با ۱۰۰۰ گونه در مقام دوم و دریای کارائیب با ۴۰۰ گونه در مقام سوم قرار گرفته اند. از این رو این کشور به یکی از مهمترین مراکز توریستی و غواصی جهان تبدیل شده

است.

Print Friendly, PDF & Email